over ons

vzw Warm Hart werd opgericht in 2004. De oprichters hadden gevoeld wat het is om in armoede te leven. Ze  voelden de nood aan een vereniging waar armen het woord nemen in Houthalen.

Voor wie?

Warm Hart richt zich tot de meest kwetsbaren in de samenleving. En stelt deze mensen centraal in de werking.

Mensen zonder armoede-ervaring zijn echter ook belangrijk in onze vereniging: zij helpen mee bruggen bouwen, zorgen mee voor wederzijds begrip, ondersteunen en versterken de werking en de mensen in de werking.

In feite is dus iedereen welkom bij Warm Hart, iedereen die zich achter de missie, visie en doelstelling van Warm Hart kan zetten.

Doelstellingen

Als vereniging waar armen het woord nemen willen we werken aan 6 doelstellingen. (Deze criteria zijn ooit zelf door mensen in armoede opgesteld, en vastgelegd in het armoededecreet)

1. blijven zoeken naar armen: De vereniging wil actief blijven zoeken om mensen in armoede te bereiken. Iedereen moet meetellen.

2. Armen en niet-armen verenigen: In Warm Hart kunnen zowel armen als niet armen elkaar ontmoeten. Door samen te praten en samen te werken kunnen mensen leren van elkaar en elkaar ondersteunen

3. Armen het woord geven: Warm Hart wil de stem en kwaliteiten van mensen in armoede duidelijker  naar voor brengen in de verenging en in de samenleving. Inspraak is belangrijk voor ons.

4.Werken aan maatschappelijke emancipatie: Warm Hart wil er voor zorgen dat mensen een volwaardige plaats krijgen, verantwoordelijkheid mogen opnemen en grip krijgen op hun leven. Mensen kunnen vorming volgen die hun sterker maakt.

5.Werken aan de verandering van maatschappelijke structuren: Structuren leiden het samenleven in goede banen, zo zou het moeten zijn; maar er zijn ook minder goede of ontbrekende structuren. Dat zorgt ervoor dat armoede of achterstelling ontstaat. Ons doel is om die “knelpunten” bloot te keggen en voorstellen en actie te ondernemen ter verbetering. Dit op basis van de ervaringen van mensen in armoede.

6.De dialoog met de samenleving en het beleid realiseren: Door een dialoog aan te gaan met diensten, overheden, instellingen en met de hele samenleving, proberen de verenigingen ervoor te zorgen dat iedereen meer opkomt voor mensen in armoede.

 

 Visie

We sluiten ons aan bij de visie van het Netwerk tegen Armoede:

 De titel “gewoon mens mogen zijn!” geeft weer wat we onder armoedebestrijding verstaan:het streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en in zijn waardigheid erkend wordt.

Niemand kiest ervoor om arm te zijn! Toch zoekt de samenleving vaak de oorzaak van armoede bij de persoon zelf. Door de verantwoordelijkheid eenzijdig bij mensen in armoede te leggen, riskeert men echter blind te zijn voor maatschappelijke uitsluiting. Armoede heeft immers in de eerste plaats een maatschappelijke oorzaak omdat de samenleving er niet in slaagt de rechten van mensen te verzekeren.

(voor volledige tekst: zie : http://netwerktegenarmoede.be/documents/Visietekst-Vlaams-Netwerk.pdf)