thema onderwijs

Beste leden,

Omwille van het Coronavirus werkt Warm Hart tijdelijk op afspraak voor de groepsactiviteiten.
Zit je in hoge nood? Bel ons voor een afspraak tijdens de normale openingsuren. Wij gaan onze uiterste best doen om je toch verder te helpen:
011/57 23 88 | warmhart@skynet.be |
chat via messenger/facebook Warm Hart vzw

Onderwijs kan dienen als hefboom tegen armoede en uitsluiting. Toch zijn er in de basisscholen van Houthalen veel kinderen die in een zodanig kwetsbare situatie zitten dat hun kansen op school eronder lijden. We willen net die kinderen een duwtje in de rug geven. vzw Warm Hart organiseert een keer per week huiswerkbegeleiding op dinsdagavond. De huiswerkbegeleiding wordt gedragen en opgevolgd door 1 beroepskracht van Warm Hart, en een tiental scholieren van lerarenopleidingen uit de streek. We richten ons tot de meest kwetsbare kinderen van de plaatselijke basisscholen. We werken nauw samen met de zorgco√∂rdinatoren, en de directies in die scholen die toebehoren tot de scholengemeenschap: zowel het vrij onderwijs als het gemeenschapsonderwijs. We bedden dit project in in de overige werking als vereniging waar armen het woord nemen. We willen de slaagkansen van deze kinderen verhogen door de ouders te sensibiliseren, educeren en emanciperen. Dit doen we door het opzetten van vormingsgroepen, dit zowel voor de ouders als de betrokken kinderen. Ons doelstelling is om een vormingspakket te ontwikkelen voor ouders en kinderen in kansarmoede. Dit vormingspakket kan herhaaldelijk uitgevoerd worden door onderwijsinstellingen, en aanleunende organisaties zoals vb. CLB ……