Sponsoring

Hierbij doen wij een warme oproep voor sponsors.

Iedere financiële bijdrage, ongeacht de grootte ervan, is welkom! Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro via rekening BE86 8939 4407 0450 (BIC VDSPBE91) met vermelding ‘Warm Hart project 809’. Netwerk Tegen Armoede Brussel beheert deze rekening en bezorgt een fiscaal attest vanaf 40 euro. Warm Hart bekomt deze gift na aftrek van wettelijke kosten

Rechtstreekse steun zonder fiscaal attest (desgewenst factuur op aanvraag) via rekening BE25 9796 2609 4282 van vzw Warm Hart.